Tampereen Lastenklinikan Tuki ry on paikallinen, pieni yhdistys, joka kerää varoja sääntöjensä mukaisesti Tays Lasten ja nuorten sairaalalle. Yhdistys on toiminut jo yli 30 vuotta ”Tampereen Lastenklinikan” tukena.

Muutamien viime vuosien aikana yhdistys on myös alkanut järjestää toimintaa Taysin lapsi- ja nuorisoikäisille potilaille perheineen. Erilaisia mukavia aktiviteetteja toteutetaan reippaasti yli 200 joka vuosi, ja ne kaikki ovat potilaiden toivomia. Kivaa tekemistä Sairaala-arjen vastapainoksi palvelee yli 1500 vuosittaisella käyntikerrallaan kaikkia Tays Lasten ja nuorten sairaalan potilaita, diagnoosista riippumatta. Tähän toimintaan myös valtion budjetista rahoitusta.

Uusimpana uutuutena yhdistys pyörittää Taysin ilon keskusta ”MiniSärkänniemi” -Sairaalahuvipuistoa, jossa on yhdistyksen työntekijä joka päivä huvipuiston aukioloaikoina. Huvipuisto on avoinna vuoden jokaisena päivänä, ja sen käyttö on maksutonta. Sairaalahuvipuiston toimintaa rahoitetaan osittain lahjoitusvaroilla, osittain Särkänniemeltä saadulla operointikorvauksella. Sairaalahuvipuiston on rakennuttanut Särkänniemi, ja tilat on saatu Taysilta.

Tärkeä ja perinteinen Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n lahjoitusvarojen käyttökohde ovat erilaiset laite- ja tarvikehankinnat, jotka muuten jäisivät Tays Lasten ja nuorten sairaalaan hankkimatta, mutta joilla on selkeä lasten hoitoa parantava vaikutus. Vuonna 2023 hankittiin esimerkiksi vastasyntyneiden suonivaloja, joilla voidaan paremmin nähdä pikkuruiset suonet ihon läpi, halikäsiä keskosvauvojen asentohoidon toteuttamiseen ja paljon muuta kaikkein pienimpien vauvojen hoidossa tarvittavia laitteita. Vuoden 2024 alussa lähti hankintaputkeen lasten tehohoitosänky varusteineen, kaksi videolaryngoskooppia, keskoskaappien lisävarusteita ja moderneja Airvo -hengitysapulaitteita. Isompien lasten ja nuorten käyttöön hankittiin erilaisia digisisältöjä, säkkituoleja, opetusrobotteja lisensseineen, kotiteatterilaitteisto ja paljon kirjoja ja pelejä, jotta aika kuluisi mukavammin osastolla.

Jotta lapset ja nuoret viihtyisivät paremmin osastohoidossa ollessaan, on tärkeätä suunnata lahjoitusvaroja lelu- ja pelihankintoihin. Nekin toteutetaan aina sairaalan toiveiden mukaisesti. Hankintoja onkin tehty kaikille osastoille, niiden potilaiden iästä ja kunnosta riippumatta. Leluhankinnoissa tärkeänä linkkinä toimii Taysin varhaiskasvatuksen ja leikkitoiminnan henkilöstö.

Myös isommat lapset tulivat huomioiduiksi varojen käytössä: Lahjoitusvaroja käytettiin esimerkiksi nuorisopsykiatrian yksikön ilmajoogakäynteihin, rentouttavaan hierontaan osastolla, hyvinvointi- ja liikuntaryhmän käynnistämiseen ja toteutukseen sekä hevostoimintaan.

Lasten sairauksien tutkimus ja uusien hoitojen kehittäminen ovat iso ja merkittävä osa yliopistosairaalan toimintaa. Tampereen Lastenklinikan Tuki ry on alusta saakka tukenut myös tutkimustyötä Tays Lasten ja nuorten sairaalassa. Varoja on käytetty esimerkiksi lasten syöpätautien uusien hoitojen kehittämiseen, näytteenottoa helpottamaan pyrkiviin tutkimuksiin, lasten diabeteksen ja keliakian diagnostiikan ja hoidon parantamiseen, nuorten syömis- ja kehonkuvan häiriöiden tutkimukseen ja lasten neurologisten ja neuropsykiatristen sairauksien tutkimukseen.

Silloin tällöin yhdistys saa isomman lahjoituksen, jonka käyttökohteesta lahjoittaja haluaa päättää. Isomman lahjoituksen ollessa kyseessä, myös sen käyttöä suunnitellaan huolella, jotta varat tulevat mahdollisimman hyvin käytetyksi. Tällainen on esimerkiksi uuden lasten kipupoliklinikan käynnistämiseen saatu lahjoitus, joka jakautuu kolmelle-neljälle käyttövuodelle. Kipupoliklinikka edesauttaa kroonisesta kivusta kärsivien lasten hoidon kehittämisessä ja tietotaidon levittämisessä kaikkiin lasten kipua hoitaviin yksiköihin.

Tampereen Lastenklinikan Tuki ry käyttää vuosittain lahjoitusvaroja merkittävän summan myös Sairaalaklovnien toiminnan tukemiseen Taysissa. Tämän lisäksi lahjoituksilla kustannetaan muitakin osastoilla vierailevia muita toimijoita, kuten Sorin Sirkus, jonka sirkustuokioissa lapset pääsevät itsekin opettelemaan temppuja juuri sairaalaolosuhteisiin räätälöidyillä välineillä. Osastoilla käyvät säännöllisesti hassuttelemassa myös Poliisimestari Pötkönen ja Tukka-Kukka Kärpänen, jotka muodostavat TsotTsot komediaryhmän ytimen. Lahjoitusvaroilla on toteutettu myös lapsia ja nuoria osallistavia kuvataideprojekteja ja musiikkihankkeita. Lasten fyysiseen ja henkiseen aktivointiin sairaalahoitojen aikana on kiinnitetty entistä enemmän huomiota viime vuosina, kun tutkimukset ovat osoittaneet sen myönteiset vaikutukset niin potilaiden vointiin kuin koko perheen jaksamiseen.

Tampereen Lastenklinikan Tuki auttaa monipuolisesti ja osaavasti, aivan tässä lähellä. Mahdollisiin lahjoituskohteisiin voi myös tulla tutustumaan jo ennakkoon. Olemme mielellämme lahjoittajien käytettävissä tässä tärkeässä tehtävässämme. Ilman lahjoituksia moni sairaille lapsille tärkeä asia jäisi toteutumatta. Lämmin kiitos kaikille toimintaamme tukeneille ja sitä harkitseville!

Kuvassa Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n tiimi, Sairaalahuvipuistovastaava Anu Härkönen, Toimintakoordinaattori Sanna Maja, Sairaalahuvipuistotyöntekijä Annariina Asuma ja Toiminnanjohtaja Susanna Lohiniemi