Lahjoita sinäkin nuorille!

LAHJOITA 10€, lähetä tekstiviesti 10 NUJERTUMATTOMAT numeroon 16588

 

Nuoruus on tärkeä kehitysvaihe ihmisen elämässä. Tämän kehitysvaiheen sujuessa suotuisasti nuoresta kasvaa itsenäisesti toimiva, yhteiskuntaan integroituva aikuinen. Ilahduttavaa on, että useat nuoret voivat hyvin, menestyvät elämässään ja kykenevät huolehtimaan hyvinvoinnistaan mm. valitsemalla yhä useammin päihteettömyyden.

Toisaalta yhteiskunnassamme on havaittavissa ilmiöitä, jotka kertovat, että osa nuorista ei selviä arkielämän vaatimuksista odotetulla tavalla. Koululaisia uhkaa uupumus. Jopa joka neljännellä nuorella on todettavissa mielenterveydenhäiriö. Yhä useammalla nuorella havaitaan masennusta ja ahdistuneisuutta. Nuorisopsykiatrian lähetevirrat kasvavat. Kasvaneeseen hoidon tarpeeseen ei pystytä vastaamaan. Yhä useampi nuori joutuu mielenterveyssyistä eläkkeelle.

Nämä ilmiöt vaativat yhteiskunnallista pysähtymistä, ja laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Miten olemme päätyneet siihen tilanteeseen, että niin moni nuori uupuu ja kärsii mielenterveydenhäiriöstä? Olemmeko yhteiskunnassa tehneet valintoja ja hyväksyneet muutoksia, joista nyt maksamme kovaa hintaa? Onko meillä rohkeutta ja tahtotilaa aidosti tarkastella asioita ja tehdä tarvittavat muutokset? Muutos tarvitaan nyt. Valintamme ja päätöksemme eivät saa aiheuttaa nuorille kärsimystä. Meillä ei ole varaa siihen, että yksikään nuori syrjäytyy yhteiskunnan ulkopuolelle. Minkä säästämme nuoruudesta, maksamme moninkertaisesti aikuisuudesta.

Rahan lisäksi tarvitaan tekoja. Vaikka nuori on itsenäisyyteen pyrkivä, hän tarvitsee aikuisten ja ikätovereiden tukea. Hän tarvitsee tunteen, että hänet nähdään, ja että hän on arvokas. Ihmisen mielenterveyttä tukee merkittävästi sosiaaliseen ryhmään kuuluminen. Siksi yksikään nuori ei saa kokea, että hän jää yksin. Tässä jokainen voi auttaa. Yksikään teko, joka pysähtyy nuoren elämän äärelle, ei ole liian pieni toteutettavaksi. Sinun pieni tekosi voi olla jonkun nuoren maailma.

Miia Kaartinen, LT, Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, nuorisolääkäri

Satu-Liisa Pauniaho, Dosentti, Lasten ja nuorten kirurgian erikoislääkäri

Riittakerttu Kaltiala, Nuorisopsykiatrian dosentti, ylilääkäri